Ienāc vai autorizējies ar

Ienākt
Reģistrējies | Esi aizmirsis paroli?

Privātuma politika

Womstar privātuma politika reglamentē savā mājaslapā apkopoto personas datu vākšanu, uzglabāšanu un izmantošanu. Piekļūstot šai mājaslapai, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un sapratis šo privātuma politiku. Šajā privātuma politikā aprakstīts veids, kā Womstar ievāc un apstrādā savas mājaslapas www.womstar.lv apmeklētāju personīgos datus.

KAS MĒS ESAM

Šī mājaslapa pieder un to pārvalda SIA “PR STUDIO” (reģistrācijas numurs 40003476078, juridiskā adrese Dzirnavu iela 43-5, Rīga, Latvija, LV-1010), saukts par pārzini. Pārzinis aizsargā un rūpējas par mājaslapas apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību. Pārzinis apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamos personas datu aizsardzības likumus — Fizisko personu datu apstrādes likumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679 un citus, ja tādi ir piemērojami datu apstrādei.

KĀDUS DATUS MĒS VARAM IEVĀKT

Mēs varam apkopot un uzglabāt šādus datus par Jums:

 • informāciju par Jūsu datoru (IP adresi, ierīces modeli, ekrāna izmēru, interneta pārlūkprogrammu);
 • Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu;
 • informāciju, kuru Jūs sniedzat, lai pieteiktos jaunumu saņemšanai;
 • informāciju, kuru Jūs sniedzat, reģistrējoties;
 • jebkuru citu informāciju, kuru Jūs vēlaties nosūtīt mums.

KĀ MĒS VARAM IZMANTOT IEVĀKTOS DATUS

Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai:

 • nodrošinātu Jūsu ierīcei, ekrāna izmēram un pārlūkprogrammai vispiemērotāko mājaslapas apskates un tehnisko risinājumu;
 • atcerētos Jūsu valodas izvēli;
 • atcerētos Jūsu sīkdatņu iestatījumu izvēli;
 • nosūtītu Jums jaunumus un citu mārketinga informāciju, kuriem Jūs esat pieteicies;
 • atbildētu uz Jūsu informācijas pieprasījumiem;
 • novērstu vai atklātu krāpniecību vai citus noziegumus;
 • noteiktu Jūsu identitāti, pieslēdzoties reģistrēto lietotāju sadaļai;
 • nodrošinātu Jūsu datu drošību.

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS

Personas dati, kurus persona ir norādījusi reģistrējoties womstar.lv datubāzē, tiek ievākti un apstrādāti ar mērķi noteikt personas tipu un tādā veidā uzlabot iespēju atrast personai atbilstošāko testēšanai nododamo pakalpojumu vai produktu.

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKIE PAMATI

SIA “PR STUDIO” apstrādā personas datus uz datu subjekta piekrišanas pamata, uz likuma, leģitīmās intereses un līguma pamata.

SĪKDATŅU POLITIKA

Mēs izmantojam īslaicīgās (sesiju) un ilgtermiņa (pastāvīgās) sīkdatnes. Sesiju sīkdatnes atļauj mums izsekot Jūsu darbībām viena apmeklējuma sesijas ietvaros, bet tās pēc apmeklējuma netiek saglabātas Jūsu iekārtā. Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu iekārtā starp sesijām. Mēs tās izmantojam, lai autentificētu Jūs un atcerētos Jūsu iestatījumus.

Lietojam arī trešās puses sīkdatnes, lai nodrošinātu drošu un ērtu mājaslapas darbību, kā arī iekšējās statistikas veidošanas vajadzībām, proti, lai uzzinātu vairāk par apmeklētāja darbībām mājaslapā un analizētu apmeklētāju mājaslapas lietošanas pieredzi.

Šīs sīkdatnes ir obligātas mājaslapas darbībai, taču tiek izmantotas arī neobligātas, kuru izmantošanai Jūs varat nepiekrist. Tādā gadījumā mājaslapā netiks ielādēts kods, kas izsauc šo neobligāto sīkdatņu darbību. Kā neobligātās sīkdatnes mēs izmantojam “Google Analytics” pakalpojumu, kas nosūta datus par lietotāja darbībām uz Google serveriem. Google privātuma politika nepieļauj iesūtīt personu identificējošu informāciju, tādēļ aicinām piekrist šo neobligāto sīkdatņu izmantošanai. Lai iegūtu plašāku informāciju par “Google Analytics” sīkdatnēm, lūdzam skatīt šeit.

JŪSU DATU IZPAUŠANA

Jūsu informācija netiks izpausta trešajām personām, izņemot gadījumus, kad mēs būsim saņēmuši skaidri izteiktu Jūsu piekrišanu, vai arī informācijas izpaušana tiks pieprasīta saskaņā ar likumu.

PERSONAS DATU GLABĀŠANA

SIA “PR STUDIO” veic personas datu glabāšanu atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no kritērijiem:

ir noteikts normatīvajos aktos juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku;

ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;

ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;

ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

JŪSU TIESĪBAS

Lai piekļūtu saviem personas datiem, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums, kas adresēts: SIA “PR STUDIO”, Dzirnavu iela 43-5, Rīga, LV-1010 vai elektroniski parakstīts iesniegums, kas nosūtīts uz e-pasta adresi: prstudio@prstudio.lv.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679.

SIA “PR STUDIO” veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). Pieprasīto informāciju var saņemt klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai pa pastu, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi ierakstītā sūtījumā.

JŪSU DATU DROŠĪBA

Mēs cenšamies nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību, tāpēc šī mājaslapa ir aizsargāta ar atbilstošiem līdzekļiem, kas paredzēti tādas informācijas, kuru nevaram kontrolēt, aizsardzībai pret pazaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu. Kaut arī mēs īstenojam drošības pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju un gādātu par atbilstošu drošību, mēs negarantējam, ka internetā pārraidītā informācija ir droša vai ka šādas pārraides neskars aizkavēšanās, traucējumi, pārtveršana vai kļūdas.

SAITES UZ CITĀM MĀJASLAPĀM

Lūdzam ņemt vērā, ka mūsu privātuma politika neattiecas uz citām mājaslapām, uz kurām Jūs varat nokļūt caur mūsu mājaslapu.

IZMAIŅAS

Šī privātuma politika var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija ir publicēta šajā mājaslapā.

 

PIESAKI SAVU ZĪMOLU

Piesaki projektam savu zīmolu, preci vai pakalpojumu.

INSTAGRAM